Festen måste bli lyckad

Det är dags nu. Jag kan inte längre undvika mitt öde. Jag ska hyra tält och ingen absolut ingen får komma i min väg, det får bara inte ske. Anledning till att jag har tagit det här beslutet är att jag ska anordna en fest om ett tag och den festen bara måste lyckas perfekt. Nu gäller militärisk disciplin alltså, inga som helst avsteg eller avbräck från min huvudplan får ske. Den saken har jag noga inskärpt i mina underlydande och de vet också vad som väntar den som sviker i det här läget. Allting måste liksom klaffa den här gången, hela min existens mitt rykte och min självbild bygger på detta. Jag skulle helt enkelt inte klara av att det går skogen, så får absolut icke ske. Nu tror jag visserligen att allting kommer fixa sig till det bästa, så noga som jag har planerat allting den här gången.

This entry was posted on Tuesday, January 31st, 2012 at 1:04 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply